รู้จักไวรัสโคโรนาในสุนัขและแมว อย่าสับสนกับในคน เป็นคนละสายพันธุ์กัน

สำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมว คงจะคุ้นกับชื่อไวรัสที่ชื่อว่า โคโรนาไวรัส กันอยู่บ้าง แม้ว่าไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้จะอยู่ในตระกูลโคโรนาเหมือนกัน แต่ก็เป็นคนละสายพันธุ์กับที่ติดในน้องหมาน้องแมว และยังไม่พบว่ามีน้องหมาน้องแมวข้ามมาติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ของคน หรือคนมาติดสายพันธุ์ของน้องหมาน้องแมว เอาเป็นว่าคนเลี้ยงก็เบาใจกันได้ ไม่ต้องตื่นตระหนกไป

.

เริ่มกันที่ ไวรัสโคโรนาในสุนัข ที่พบกันได้บ่อยคือกลุ่มที่ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร น้องหมาจะมีอาการท้องเสีย อาเจียน ขาดน้ำ ยิ่งในน้องหมาเด็กอาจทำให้ป่วยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งไวรัสโคโรนานี้ติดต่อกันได้ง่ายโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระ ยิ่งถ้ามีการเลี้ยงน้องหมารวมกันอย่างหนาแน่น มีการกินชามน้ำชามอาหารร่วมกัน น้องหมาก็มีโอกาสป่วยได้

.

สำหรับไวรัสโคโรนาในแมว นั้นก็พบว่ามีกลุ่มที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารได้เหมือนกัน จะทำให้น้องแมวมีอาการท้องเสีย ซึ่งอาการในกลุ่มนี้ไม่รุนแรงนัก แต่กลุ่มที่ก่ออาการรุนแรง เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการกลายพันธุ์ ทำให้เกิดโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว หรือที่เคยได้ยินกันว่าโรค FIP (Feline infectious peritonitis) อาการจะรุนแรงกว่าแบบแรก โดยจะพบว่าน้องแมวมีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาจพบว่ามีน้ำในช่องท้อง หรือช่องอก และมีโอกาสเสียชีวิตได้

.

ป่วยแล้วต้องทำอย่างไร

หากสังเกตพบอาการที่ผิดปกติ ควรรีบพาน้องหมาน้องแมวไปพบคุณหมอ และควรแยกน้องหมาน้องแมวที่ป่วยออกมา ในกรณีที่มีการระบาดของโรคคุณหมออาจแนะนำให้มีการทำวัคซีน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณหมอและปัจจัยอื่นๆ ด้วย