โรคลมแดด (Heat stroke) จัดการก่อนสาย ป้องกันก่อนเป็นอันตรายถึงชีวิต

ในภาวะที่อากาศบ้านเราร้อนจัดเช่นในช่วงนี้ สิ่งที่เจ้าของน้องหมาค่อนข้างเป็นกังวลไม่แพ้เรื่องไหน ๆ ก็เห็นจะเป็นปัญหาเรื่อง โรคลมแดด (Heat stroke) ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรที่จะทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลโรคนี้อย่างถูกวิธี เพราะโรคนี้อาจส่งผลให้น้องหมาเสียชีวิตได้เลย

.

โครงการ Smart Vet Smart Society โดยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาร์ทฮาร์ท โซเอทิส และ application สำหรับสัตว์เลี้ยง MUMU Petguide เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง และวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น ได้แนะนำวิธีการการปฐมพยาบาลสุนัขที่มีภาวะลมแดด โดย สพ.ญ. วลัยพร เรืองชัยปราการ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำที่สามารถไปใช้จริงกับสัตว์เลี้ยงของท่านได้

.

การปฐมพยาบาลสุนัขที่มีภาวะ Heatstroke 

.

.

  1. ย้ายสุนัขออกจากบริเวณที่มีอากาศร้อน ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศปลอดโปร่ง มีร่มเงา หรืออยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
  1. หากสุนัขสวมใส่เสื้ออยู่ ให้ถอดเสื้อออกจากตัวสุนัข
  1. เช็ดตัวลดไข้ โดยใช้น้ำอุณหภูมิปกติเช็ดตัวสุนัข เน้นบริเวณปลายเท้า ขาหนีบ และใบหู   

          คำแนะนำเพิ่มเติม : 

         - ไม่ควรใช้น้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งเช็ดตัว                    

         - ไม่ควรห่มผ้าให้สุนัข เพราะจะเป็นการกักเก็บความร้อนไว้ในร่างกาย                     

         - อย่าให้ยาลดไข้แอสไพรินหรือพาราเซตามอลแก่สุนัข

  1. เปิดพัดลมจ่อที่ตัวสุนัข เพื่อช่วยระบายความร้อน และลดอุณหภูมิในร่างกายของสุนัข
  1. เช็ดตัวและดูอาการ ถ้ามีปรอทให้ใช้ปรอทวัดอุณหภูมิของสุนัขซ้ำเป็นระยะ ถ้าอุณหภูมิร่างกายของสุนัขไม่ลดลง หรือสุนัขมีอาการแย่ลงหรือหอบมากขึ้น ให้รีบนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

.